Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Informacja dot. RODO

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli.

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, RODO informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli, z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Nowa 6  05-500 Piaseczno

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

korespondencyjnie pod adresem: Stara Iwiczna, ul. Nowa 6, 05-500 Piaseczno

telefonicznie: kom. 504 192 208 mailowo: gok@gok-lesznowola.pl

 

Inspektorem ochrony danych powołanym w GOK w Lesznowoli jest:

 

Pani Anna Błażejczak- Jarosińska, z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych:

telefonicznie: (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu: +48 503 537 237

e-mailowo:  pod adresem: anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 

Państwa dane gromadzone są i przetwarzane w celu realizacji zadań Gminnego  Ośrodka Kultury w Lesznowoli wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu nadanego Uchwałą Rady Nr 511/XL/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

W zakresie prowadzenia działalności kulturalnej podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w zajęciach, konkursach, a także niektórych wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

 

Udostępnianie danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli usługi polegające na wsparciu m.in. systemów informatycznych, z zastrzeżeniem, że Administrator powierza te dane w oparciu o odpowiednią umowę, a podmioty świadczące usługi spełniają wymagania RODO.

Dane mogą być również udostępniane uprawnionym organom, instytucjom administracji publicznej na wniosek i w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

 

Czas przechowywania danych osobowych:

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów w jakich zostały zebrane i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa np. w przypadku danych zawartych w dokumentach księgowych okres przechowywania wynosi 5 lat, lub do odwołania przez Państwa zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

 

  • prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo otrzymania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są nieaktualne lub błędne;
  • prawo do usunięcia swoich danych, o ile przepisy szczególne nie ograniczają tego prawa;
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Informacje dodatkowe:

 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.