Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Projekty: Bezpłatna pomoc prawna
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Źródło: http://www.piaseczno.pl/649-prezentacjanews-69694-p_1.htm

Od stycznia 2016 r. mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego mogą korzystać z 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady są udzielane we wszystkich gminach powiatu.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba fizyczna, która:
- w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
- posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
- jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
- jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
- nie ukończyła 26 roku życia;
- ukończyła 65 lat;
- jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmować spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności).

Porad udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Piaseczyńskim,  a także adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, prawnicy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem działający w ramach organizacji pozarządowych, z którymi Powiat Piaseczyński zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piaseczyńskim:

Oznaczenie Punktu Lokalizacja Godziny pracy

 Punkt nr 1
 w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
8.00-12.00
 Punkt nr 2
 w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
12.00-16.00

 Punkt nr 3
 w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin Jeziorna
Poniedziałek-Piątek
16.00-20.00

 Punkt nr 4
 punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39 KRS 0000211326

 w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy

Urząd Gminy Prażmów
ul. P. Czołchańskiego 1
05-505 Prażmów
Poniedziałek -Piątek
10.00-16.00

 Punkt nr 5
 punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39 KRS 0000211326, w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Łazy
ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola 

 

Kaplica Kościelna w Lesznowoli
ul. Szkolna 3
05-506 Lesznowola

Wtorek
13.00-17.00
Czwartek
16.00-20.00
Piątek 
8.00-12.00
 

 

Poniedziałek 8:00-12:00
Środa 14:00-20:00

 Punkt nr 6
 punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39 KRS 0000211326

 w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy

Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Poniedziałek-Piątek 
16.30-20.30

Punkt nr 7
punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor" z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39 KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
Ul. Księdza Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
14.00-18.00
Środa 
8.00-12.00