Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
WYNIKI konkursu literackiego na opowiadanie wakacyjne (30-08-2019)


Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli ogłasza Konkurs literacki na opowiadanie wakacyjne dla młodzieży i dorosłych. Prace literackie należało złożyć do 30 sierpnia 2019 r. (piątek do godz. 16.00) w siedzibie GOK Lesznowola.

PROTOKÓŁ POKONKURSOWY

Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli przedstawia protokół konkursu literackiego
na opowiadanie wakacyjne. Do konkursu zgłoszono 7 prac.

Komisja w składzie:

- Anna Chachuła – mgr filologii polskiej
- Agnieszka Lis - pisarka

postanowiła przyznać nagrody Grand Prix ex aequo następującym osobom:

- Izabeli Szymczak (godło „Kos”) za opowiadanie „Szlak w chmurach

- Annie Kłodnickiej (godło „Calaveras”) za opowiadanie „Ciemność

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Lesznowoli – Jolanta Walentyna Sobolewska.

Serdecznie gratulujemy!

Protokół konkursu - kliknij w zdjęcie powyżej.

WRĘCZENIE NAGRÓD:

odbędzie się 9.02.2020 r. o godz. 18.00 podczas wernisażu wystawy fotografii Dariusza Kąkola pt. "Malowane światłem".  Miejsce: GWA OKNO w siedzibie GOK Lesznowola, Stara Iwiczna, ul. Nowa 6. Zapraszamy!

 

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE WAKACYJNE:

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla młodzieży oraz osób dorosłych. Prace literackie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a/ młodzież gimnazjalna i licealna
b/ osoby dorosłe (po ukończeniu 18. roku życia)

2. Tematyką opowiadania mogą być relacje międzyludzkie, opisy miejsc, poznanych w podróżach zwyczajów lub też ciekawe przygody. Praca musi posiadać swój tytuł.

3. Opowiadanie nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4, wymagana czcionka - ARIAL 12.

4. Nie dopuszcza się do konkursu prac wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach. Prace, które nie spełniają tego warunku, będą dyskwalifikowane.

5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Należy przygotować trzy koperty: jedną kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze.
- w pierwszej mniejszej kopercie należy umieścić wydruk opowiadania
- w drugiej mniejszej kopercie należy umieścić płytę CD z nagranym opowiadaniem w pliku programu Word (doc. lub docx.) oraz kartkę z danymi autora:
a/  imię i nazwisko oraz wiek (kategoria wiekowa)
b/  godło (tj. pseudonim)
c/  telefon kontaktowy i adres e-mail
d/  dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Praca konkursowa (opowiadanie) oraz obie mniejsze koperty muszą być oznaczone godłem (tj. pseudonimem autora np. „Tulipan”).

7. Termin składania prac mija 30.08.2019 r. (liczy się data dostarczenia do siedziby organizatora konkursu). Prace należy składać w siedzibie GOK Lesznowola lub nadesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury  w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
05-500 Piaseczno

z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki„Opowiadanie wakacyjne”.  Prace nie będą zwracane.

8. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do miesiąca po upływie terminu składania prac na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli www.gok-lesznowola.pl w dziale Wydarzenia/ Konkursy i przeglądy/ Konkurs na opowiadanie wakacyjne oraz na Fanpage GOK (Facebook).

10. Wyniki konkursu oraz termin i sposób rozdania nagród i wyróżnień organizator poda na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl w dziale jak powyżej. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefonicznie najdalej 3 dni przed uroczystością rozdania nagród.

11. Wybrane prace laureatów zostaną opublikowane w multimediach, np. na stronie internetowej GOK Lesznowola oraz w kwartalniku „Puzderko Kulturalne” itp. Nadesłanie opowiadania jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. Z chwilą złożenia pracy konkursowej do organizatora, uczestnicy konkursu przenoszą na GOK Lesznowola nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

12. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację tekstów w całości lub we fragmentach przez GOK Lesznowola.

13. Opiekunem konkursu jest Anna Piekutowska, tel. 22 757 92 09 lub 504 192 208, e-mail: anna.piekutowska@gok-lesznowola.pl

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach Regulaminu, jeśli zajdzie taka konieczność.

15. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Jolanta Walentyna Sobolewska