Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

MENU
Znajdź wydarzenie wybierz odbiorcę, miejsce oraz rodzaj wydarzenia, które Cię interesuje
Wyniki konkursu na opowiadanie bożonarodzeniowe (05-12-2016)


Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli ogłasza rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla młodzieży i dorosłych na opowiadanie bożonarodzeniowe. Prace literackie należało złożyć do 5 grudnia. Poniżej zapraszamy do poznania nazwisk laureatów oraz do przeczytania nagrodzonych tekstów, które zamieszczone są przy nazwisku każdego autora.

Po przeczytaniu prac zgłoszonych do konkursu, Komisja w składzie:

- Agnieszka Lis (przewodnicząca jury) – pisarka
- Anna Chachuła (członek jury) – mgr filologii polskiej
- Kinga Facon (członek jury) – pisarka

przyznała następujące nagrody:

I kategoria (młodzież gimnazjalna i licealna):

I miejsce – Katarzyna Rapacz (godło: Rasia) - za opowiadanie pt. "Bez prezentów"
II miejsce – Antoni Chmielewski (godło: Pumba) - za opowiadanie pt. "Moje pierwsze Święta"
III miejsce – Patryk Kujanowicz (godło: Bóbr) - za opowiadanie pt. "Świąteczny cud"

wyróżnienie – Amelia Cetwińska (godło: Zebra) - za opowiadanie pt. "Przed Świętami"
wyróżnienie – Barbara Garbarska (godło: Basik) - za opowiadnaie pt. "Jedyne w swoim rodzaju"

II kategoria (osoby dorosłe – ukończony 18. rok życia):

I miejsce – Izabela Szymczak (godło: Wierzba) - za opowiadanie pt. "Opłatek dla samotnych"
II miejsce – Ewa Jowik (godło: Myszka) - za opowiadanie pt. "Kartka pocztowa"
III miejsce – Joanna Tulo (godło: Asia) - za opowiadanie pt. "Wyroki gwiazdki"

Komisja zebrała się w dniu 14 grudnia 2016 r. i obradowała w Galerii OKNO w siedzibie GOK Lesznowola w Starej Iwicznej w towarzystwie dyrektor GOK. Podejrzyjmy, jak przebiegały prace - tutaj

Gorąco gratulujemy autorom talentu
i dziękujemy za odczytanie prac konkursowych
podczas uroczystości rozdania nagród

w piątek 16.12.2016 o godz. 18.00
podczas
Wernisażu Wystawy Zbiorowej "Zima wszędzie"
w Galerii PASAŻ filii GOK Lesznowola w Mysiadle, ul. Topolowa 2.

Więcej zdjęć - kliknij w powyższe.

 

REGULAMIN KONKURSU NA OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE:

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla młodzieży oraz osób dorosłych. Prace literackie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a/ młodzież gimnazjalna i licealna
b/ osoby dorosłe (po ukończeniu 18. roku życia)

2. Tematyką opowiadania są tradycje Bożego Narodzenia, wspólnych przygotowań, celebracji spotkań, więzi rodzinnych z uwzględnieniem głębokich uczuć, emocji i zwyczajów. Praca musi posiadać swój tytuł.

3. Opowiadanie nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4, wymagana czcionka - ARIAL 12.

4. Nie dopuszcza się do konkursu prac wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach. Prace, które nie spełniają tego warunku, będą dyskwalifikowane.

5. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Należy przygotować trzy koperty: jedną kopertę A4 w której należy umieścić dwie mniejsze.
- w pierwszej mniejszej kopercie należy umieścić wydruk opowiadania
- w drugiej mniejszej kopercie należy umieścić płytę CD z nagranym opowiadaniem w pliku programu Word (doc. lub docx.) oraz kartkę z danymi autora:
a/  imię i nazwisko oraz wiek
b/  godło (tj. pseudonim)
c/  telefon kontaktowy i adres e-mail
d/  dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)

Praca konkursowa (opowiadanie) oraz obie mniejsze koperty muszą być oznaczone godłem (tj. pseudonimem autora np. „Tulipan”).

7. Termin składania prac mija 5 grudnia 2016 r. (liczy się data dostarczenia do siedziby organizatora konkursu). Prace należy składać w siedzibie GOK Lesznowola lub nadesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Kultury  w Lesznowoli
Stara Iwiczna, ul. Nowa 6
05-500 Piaseczno

z dopiskiem na kopercie Konkurs Literacki„Opowiadanie bożonarodzeniowe”.  Prace nie będą zwracane.

8. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli www.gok-lesznowola.pl w dziale Wydarzenia/ Konkursy i przeglądy/ Konkurs na opowiadanie bożonarodzeniowe.

10. Wyniki konkursu organizator poda na stronie internetowej www.gok-lesznowola.pl w dziale jak powyżej. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefonicznie najdalej dzień przed uroczystością rozdania nagród. Uroczyste rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 16.12.2016 r. o godz. 18.00 podczas wernisażu wystawy zbiorowej pt. "Zima wszędzie", który uświetniony zostanie przedświątecznym wieczorkiem literackim i odczytaniem przez laureatów wybranych nagrodzonych prac. Uroczystość będzie miała miejsce w Galerii PASAŻ filii GOK Lesznowola w Mysiadle przy ul. Topolowej 2.

11. Wybrane prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK Lesznowola oraz w kwartalniku „Puzderko Kulturalne”. 

12. Zastrzega się, że złożenie pracy konkursowej jest jednocześnie zgodą na nieodpłatną publikację tekstów w całości lub we fragmentach przez GOK Lesznowola.

13. Opiekunem konkursu jest Anna Piekutowska, tel. 22 757 92 09 lub 504 192 208, e-mail: anna.piekutowska@gok-lesznowola.pl

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach Regulaminu, jeśli zajdzie taka konieczność.

15. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli.

 

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Jolanta Walentyna Sobolewska